O súbore

Detský folklórny súbor GRBARČIETA vznikol v roku 1987 na základnej
škole I. Bukovčana 1 v Devínskej Novej Vsi. Je reprezentantom chorvátskej kultúry
na Slovensku a nositeľom tradícií našich predkov, ktorí sa v Devínskej Novej Vsi
začali usadzovať v 16. storočí, ustupujúci pred Turkami.

Názov súboru „Grbarčieta“ vznikol z toho dôvodu, že uvedená škola,
v ktorej vznikol sa nachádza práve v časti obce nazývanej Grba.

Iniciátorkou jeho vzniku bola vtedy ešte žiačka strednej školy a teraz vychovávateľka
na uvedenej základnej škole v Devínskej Novej Vsi Nikoleta Griezlová-Krajčírová.

Za doterajšie obdobie súbor absolvoval množstvo vystúpení doma
i v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Chorvátsko, Česko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina), kde reprezentoval
menšinu Chorvátov žijúcich na Slovensku.
Za túto činnosť obdržal viacero
pochvál, ocenení a ďakovných listov od usporiadateľov podujatí.
V roku 1999 súbor nahrával v Slovenskom rozhlase v Bratislave audiokazetu krásnych
melodických piesní a vianočných kolied v chorvátskom jazyku.
V roku 2009 súbor vydal CD s výberom tých najlepších skladieb a piesní zo svojho repertoáru.

V súčasnosti má súbor 40 členov vo veku od 5 do 20 rokov, ktorí sú rozdelení
do troch skupín:
najmladšia zložka súboru (prípravka)
mladšia zložka súboru
staršia zložka súboru